ekatalog

slogan

GENESİS L 26

genesisİçerik:

 • Toplam Azot (N) %9
 • Nitrat Azotu (N) %2
 • Üre Azotu (N) %7
 • Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5) %10
 • Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) %6

Özel bir karışım olan Genesis L 26 bitkilerde özellikle generatif kısımların gelişimi,döllenme ve aynı zamanda kökten hormon salgılanmasını kontrol eden özel bir karışımdır.Bu karışımın dengesinden dolayı bazı bitkilerde polen aktivitesini (Biber-Patlıcan)arttırır ve döllenme sonrası meyvenin ilk gelişimini hızlandırır.Bazı bitkilerde(Narenciye)meyve sapını güçlendirerek dökülmeyi önler. Genesis L 26 generatif gelişimi hızlandırırken aynı zamanda topraktan besin alınımınıda hızlandırır.Böylece bitki açlık çekmez.

NOABSES

noabsesİçerik:

TAMAMI SUDA ÇÖZÜNÜR

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ (W / W)

 • Toplam Azot (N) %18
 • Nitrat Azotu (N) %3,8
 • Üre Azotu (N) %14,2
 • Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20) %5
 • Suda Çözünür Çinko (Zn) %1

Tüm bitkilerde değişik nedenlerden dolayı (hava değişimleri,kök strestleri,yanlış ilaç kullanımı v.b) çiçek ve meyve saplarında absesik asit birikimi olur. (yaşlılık asiti) Absesik asitten dolayı çiçek-meyve dökülmesi, gelişme geriliği, azot dönüşümünün oluşmaması(dolayısı ile bitkilerde yaprak sararmaları), kök gelişiminin ve fonksiyonunun(salgı-alınım ve taşınım) zayıflaması gibi sorunlar oluşur. Özel bir karışım olan Noabses bu abseseik asitin oluşumunu önler,oluşmuş ise bertaraf ederek bitkinin gençleşmesini sağlar. Noabses aynı zamanda kökten uygulanarak kök gelişimini ve fonksiyonunu (hormonal aktivite) arttırır. Dolayısıyla kök boğulmalarını (aşırı nem) ve kök çekilmelerini önler. Alınımı ve taşınımı yavaş besinlerin hızlı alınmasını ve taşınmasını sağlar (Ca,Mg v.b.)

NOSHOCK

noshock yeniİçerik:

 • Toplam Azot (N) %9
 • Nitrat Azotu (N) %2
 • Amonyum Azotu (N) %2
 • Üre Azotu (N) %5
 • Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) %6
 • Suda çözünür Çinko (Zn) %0.1
 • Suda çözünür Mangan (Mn) %0.2
 • Suda çözünür Demir (Fe) %0.3
 • Suda çözünür Bor (B) %0.2

Bitkilerde değişik amaçlar için (vejetatif gelişimi yavaşlatmak, meyveyi renklendirmek, döllenme, çiçek gelişimini arttırmak, meyveyi iriltmek vb.) kullanılan, bitki gelişim düzenleyicilerinin yan etkilerini (hormon stresi) yanlış ilaç kullanımından doğan fitotoksiteyi ve dengesiz hava şartlarının (yüksek nem - düşük ışıklanma, gece-gündüz arasındaki aşırı sıcaklık farkı, kuru soğuk hava vb.) olumsuz etkilerini önlemek ve bertaraf etmek amacıyla kullanılan spesifik bir karışımdır. Noshock bitkinin hormon ve enzim sistemini uyararak, terlemenin az ve yavaş olduğu dönemde de stomaların açılıp - kapanmasını düzenler. Böylece transprasyon hızlanır ve bitki bünyesindeki BGD’nin atılımı sağlanır. İlaç - gübre fitotoksitesi ve hava stresinden bitkide değişen hormon ve enzim sistemini bitki lehine düzenler.

MAXİFORTE

maxiforteİçerik:

 • Toplam Azot (N) %14
 • Nitrat Azotu (N) %6,5
 • Amonyum Azotu (N) %2
 • Üre Azotu (N) %5,5
 • Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5) %7
 • Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) %21
 • Suda çözünür Magnezyum Oksit (MgO) %2
 • Suda çözünür Demir (Fe) %0,2
 • Suda çözünür Mangan (Mn) %0,5
 • Suda çözünür Çinko (Zn) %0,2

Maxiforte özellikle çiçek-meyve döneminde,bitkinin beslenme stresi yaşadığı (soğuk-sıcak-nem-hastalık-nemotod-besin eksikliği-besin alınamaması v.s.) durumlarda uygulanan bir üründür.İçerisinde bir çok bitki besini,taşıyıcı, geliştirici, salgılamayı uyarıcı maddeler vardır. Çiçekli bitkilerde,çiçek dönemleri (polen oluşumu-döllenme) çok hassastır. Bitkide oluşan herhangi bir stresten (hava-besin eksikliği-taşınamaması v.b.) dolayı polen oluşumu yetersiz dolayısıyla döllenme yetersiz olur. Döllenme normal bile olsa meyve büyüklüğü,şekli ve rengi bozuk olabilir. Bu nedenlerden dolayı Maxiforte uygulandığı her dönemde bitkinin genel olarak önce beslenmesini sonrada gelişimini (yaprak-sürgün-çiçek-meyve-kök) hızlandırır, bitkinin komple beslenmesini sağlar. Uygulandığı döneme göre (çiçek dönemi ise çiçek gelişimini-meyve dönemi ise meyvenin büyümesini) yaptığı işler değişir. Özellikle soğuk dönemlerde yetiştirilen bitkilerde (sera) sıcaklık düştükçe bitkinin şeker oranı yükselip,protein oranı düşer. Bu olay bitkinin hem yaprak hemde çiçek-meyve-renk gelişimini olumsuz etkiler. Maxiforte uygulandığında protein oranı artacağından bitki gelişimi zayıflamaz, çiçek meyve gelişimi artar. Dolayısıyla meyvenin iriliği, rengi ,şekli, kalitesi ve verimi artar.

NİMBUS 52

nimbusİçerik:

TAMAMI SUDA ÇÖZÜNÜR

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ (W / W)

 • Toplam Azot (N) %25
 • Nitrat Azotu (N) %4,5
 • Üre Azotu (N) %19
 • Amonyak Azotu (N) %1,5
 • Suda Çözünür FosforpentaOksit(P2O5) %10
 • Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20) %15
 • Suda Çözünür Demir (Fe) %0,2
 • Suda Çöıünür Mangan (Mn) %0,1
 • Suda Çözünür Çinko (Zn) %1

Nimbus 52, özellikle Azot ihtiyacı yüksek bitkilerde veya Azot eksikliği ve dönüşümünün zor olduğu koşullarda kullanılan özel bir karışımdır. Özellikle sıcak (bitkinin hızlı geliştiği) ve soğuk (bitkinin yavaş geliştiği) dönemlerde Azot yeterli miktarda ve hızda bitki tarafından alınamaz veya alınıyor ise organik Azota dönüşemez. Dönüşemediği durumda bitkide inorganik Azot birikimi artar.Aynı zamanda bitkide soğuk dönemde Azotsuz bir bileşik olan karbonhidrat miktarı artar, protein miktarı düşer. Bitkide yaprak sararması, çiçek-meyve dökülmesi, tepe hareketinde ve meyve gelişiminde yavaşlama olur. Nimbus 52 uygulandığında çok çabuk bir şekilde bitkiyi uyararak hem Azot ihtiyacını karşılar, hemde Azot dönüşümünü hızlandırarak bitkide meyve ve vejetatif gelişimi hızlandır. İçerisindeki özel karışımlardan dolayı bitkinin enerji miktarını arttırır.